Cửa kính thủy lực 1 tấm

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

Loại cửa kính thủy lực 1 tấm thường ít gặp trong thực tế, các phụ
kiện đi kèm tương tự với các loại cửa kính thủy lực khác.
Dưới đây là 1 số hình ảnh về loại cửa này